czwartek, 13 października 2011

Biedronki, psy i bąki.../Ladybirds, dogs, horseflies...

Moje ilustracje i projekt graficzny do krótkiej historii o biedronce Basi i jej przyjaciołach: bąku Bzylu i Bernardynie Benonie, z krojem pisma od projektanta Wete (Barcelona) i tekstem Doroty Bandzmer - gotowe do oglądania, czytania i zgadywania (obrazy są wstawione zamiast niektórych słów - więc dalej, dzieciaki, nazwijcie je ;>). Całość została stworzona dla Wużecika - strony z bajkami, zgadywankami i innymi ciekawostkami dla najmłodszych - możecie więc znaleźć ją tam lub na moim behance'owym portfolio.

My illustrations & graphic project for short story about ladybird named Basia and her friends: horsefly Bzyl And Bernard Benon with font from designer Wete (Barcelona) and Dorota Bandzmer's tekst - is ready to watch, to read and to guess (picture are put instead of some words - so go on, kids, name them ;>). Whole was created for Wużecik - website with fairytales, guessing games and other oddities for children - so you can find it there or on my Behance portfolio.
Basia & Bzyl - fragmenty/fragments