piątek, 31 sierpnia 2012

E-book o poszukiwaczach złota już w sprzedaży / E-book about gold seekers is now available

Wzmianka pojawiła się już na Facebooku, czas wspomnieć i tu, na blogu. E-book "The Secret of Flynn's Island", z tekstem Wendy Macklin i moimi ilustracjami jest już w sprzedaży na Amazonie. Dokładnie - tutaj. :) A jeśli ktoś wszedł tu przypadkiem i nie wie, o cóż takiego chodzi, ilustracje - w poście "Garść złota i australijski busz". ;)

EN

There was an information on Facebook, it's time to tell about it also here. E-book "The Secret of Flynn's Island" with text of Wendy Macklin and my illustrations is already available on Amazon. Exactly - here. :) And if somebody went here by mistake and has no idea what it's all about, illustrations - in post "A handful of gold and Australian bush". ;)poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Ślubne piractwo / Wedding piracy ;)

Taką oto ślubną karteluszkę ostatnio wymalowałam i wykleiłam - zlecenie specjalne, prezent dla pewnej młodej pary. ;) Foty z telefonu, zrobione tuż przed imprezą, ale zawsze to trochę "mglistego romantyzmu"... ;p

EN

Here's the wedding card which I painted and pasted recently - special order, gift for a young couple. ;) Photos from cellphone, made just before party - but that's always a little bit of "foggy romantic mood"... ;p


Przy okazji - miałam ostatnio dni "przeglądarkowo-inspiracyjne", a skoro już wszędzie mnie pełno i Zaczarowana Walizka jest, to i kuferka zabraknąć nie może. :) Z boku wrzucam link do mojej małej bazy designspiracji (myślę, że z czasem powędruje na górę, do zakładki "Facebook & co."), a tak "na bieżąco" - wciąż fejs tu Fejs(buk), oczywiście. ;)  

EN

By the way - last days were "The days of inspirations & browser" for me - and if it's plenty of me everywhere and there is a Magic Suitcase - so there must be also a treasure chest. :) On the right side I placed a link to my little base of designspirations (later it will be above, in "Facebook & co." bookmark, I think), and to keep abreast - still face to Face(book), of course. ;)

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Garść złota i australijski busz / A handful of gold and Australian bush

Poszukiwacze złota (i przygód) zrobią wiele by zdobyć swój cel. Przemierzą tajemniczą wyspę, zaryzykują życie uciekając przed zbirami... Jak bohaterowie e-booka "The secret of Flynn's Island", do którego miałam okazję zrobić swoje ostatnie prace. Opowieść o trójce ciekawskiego i odkrywczego rodzeństwa (i ich psie) napisała australijska autorka, Wendy Macklin. Ważną inspirację stanowiły "opowieści w starym stylu" - historie o Słynnej Piątce, stworzone przez Enida Blyntona. Ilustracje powstały na zlecenie BWM Books, a sam e-book zostanie wydany wkrótce.

31.08. Dopisek :) - e-book od kilku dni jest już w sprzedaży. Więcej - tutaj.

EN

Raiders of the gold (and adventures) will do much to get their goal. They'll follow through the mysterious island, risking life fleeing from thugs ... Just like young heroes from e-book "The secret of Flynn's Island" to whom I had the opportunity to make my last work. The story of three inquisitive and insightful siblings (and their dog), has been written by Australian author Wendy Macklin. Important sources of inspiration were "old fashioned" stories about the Famous Five, created by Enid Blynton. Illustrations were created at the request of BMW Books, and the e-book will be released soon.

31.08. Postscript :) - e-book is available from several days. More - here.