poniedziałek, 28 maja 2012

Dzień Dziecka - dzień wystawy! / Chidren's Day - exhibition's day! :)

English translation - below. 

Moje ilustracje, wraz z kilkudziesięcioma innymi pracami młodych (i, być może, trochę starszych też) autorów będą świętować Dzień Dziecka na wystawie w Krakowie. Kto ma po drodze - serdecznie zapraszam. :)

Projekt IED to wystawa ilustracji stworzonych przez twórców z kraju i zza zagranicy do teorii dziecięcych, zapamiętanych i spisanych przez artystów oraz teoretyków pokolenia lat 80-tych. 

Projekt jest wynikiem współpracy działającej w Krakowie Grupy artystycznej SILNIA oraz Stowarzyszenia DoxoTronica. Dotychczas w ramach projektu „odpamiętano” 71 teorii, które zostały pogrupowane zgodnie z tematyką, a następnie zamieszczone w otwartym zaproszeniu do udziału w projekcie. Na wystawie zostanie zaprezentowanych ok.  50-ciu ilustracji. Wystawie towarzyszy koncert ilustrujący wybrane teorie przygotowany przez Agnes Szelag wraz z międzynarodowym zespołem Krakow Active Ensemble (Agnes Szelag, Norman Teale, Ayane Yamanaka, Jonas Gruska, Berkev Gulesserian, Yolanta Gong Lady).EN

My illustrations, with dosens of other works of young (and, perhaps, a little bit older too) authors will celebrate Children's Day on exhibition in Krakow. Who is on the way - you are cordially invited. :)

IED Design is an exhibition of illustrations created by artists from the (polish) country and abroad to the children's theory, memorized and written by the artists and the generation of theorists of the 80's.

The project is the result of a collaboration of Artistic Group SILNIA which is working in Krakow and the DoxoTronica Association. So far, the project recalls 71 theories that have been grouped according to subject, and then placed in an open invitation to participate in the project. The exhibition will be presented about 50 of the illustrations. The exhibition is accompanied by a concert illustrating selected theories developed by Agnes Szelag together with an international team of Krakow Active Ensemble (Agnes Szelag, Norman Teale, Ayane Yamanaka, Jonas Gruska, Berkev Gulesserian, Yolanta Lady Gong).

sobota, 26 maja 2012

Pink, blue... pink!English translation - below.

I wspomniany ciąg dalszy - kolejna miniseria, również dostępna jutro na Pink Pikniku.

A dziś - po malowaniu ścianki. Zmęczona, ale zadowolona. :> Efekty - we Wrocu na ściance już, na blogu - wkrótce, la la la... I "rodzynki", tak poza serią (hmm, zapowiedź nowej?) :EN

And mentioned continuation - next miniseries also available tomorrow on Pink Picnic

And today - after wall painting. Tired - but happy. :> Effects  - in Wroclaw on the wall jet, on the blog - soon, la la la...

And something outside of series (hmm, a forecast of the new one?).
(photo 5)czwartek, 24 maja 2012

Etniczne, leśne, różowe / Etnic, forest, pink


English translation - below.

Oto dwie nowe miniserie biżu upcyklingowej - etno-urban-elektro-fuzja ;)...
...I leśne zwierzaki - sowy i lisy - czyli kontynuacja tego tematu:

Zwierzaki będą wspierać akcję "10% dla zwierza".


Oto efekty małej kolaboracji z Rojo-Verde  - bo stamtąd właśnie pochodzą sznurkowe naszyjniki. W kolejnym poście - następna seria.

12. czerwca: Biżuteria dostępna jest od teraz w moim sklepiku na Etsy - by tam trafić, wystarczy kliknąć w poniższy button:


EN

Here are two new miniseries of upcycled jewelry - 1st: etno-urban-electro-fusion ;) and 2nd: forest creatures  - owls and foxes  - continuation of this theme.

Forest animals will support an action "10% for the beastie".


Those are effect of little collaboration with Rojo-Verde  - 'cause from this label came rope necklaces. 

In next post - next series. 

12th June: Jewelry is now available in my Etsy shop - to go there, click "My Shop on Etsy' button (above).
czwartek, 17 maja 2012

Ahoj! / Ahoy!


English translation - below.

Takie oto "morskie opowieści" zmalowałam jakiś czas temu. Ramka do tableau klasowego i plan lekcji z miejscem na zdjęcie (mały kapitan może stać się groźnym piratem, do wyboru ;)).

Wkrótce w Unigrafie.(Z przykładowym zdjęciem. / With a sample picture.)(Z przykładowym zdjęciem. / With a sample picture.)Those "sea stories" I've painted some time ago. Frame for a class picture (tableau) and timetable with place for a photo (little captain can be a bad pirate - free choice ;)).

Soon in Unigraf.

piątek, 4 maja 2012

Czas powiedzieć to głośno / It's time to say it loud


English translation - below.

Przygotowuję książeczki. W planach jest seria czterech, na pierwszy ogień pójdą dwie: "U i Ó" oraz "Ż i RZ" - bo o ortografii mowa... Książeczki, przeznaczone (głównie) dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zawierać będą moje teksty i ilustracje. Choć nauka ortografii dla wielu osób - młodszych i starszych - jest sprawą niełatwą, myślę, że wciąż mało jest książek, które przedstawiają temat przystępnie, zachęcająco i z przymrużeniem oka, a przy tym - estetycznie. Chciałabym więc zrobić właśnie coś takiego. Seria powstała już dwa lata temu, czekała jednak na odpowiednią oprawę (czyt. aż "dorosnę" technicznie, a może tak w ogóle - i zrobię obrazki na bis :)). Mam (jakże ambitny) plan by książeczkami dopiąć kwestię mojej pracy dyplomowej (latka lecą :p) - i nadzieję, że tu nie skończy się ich droga...

Poniżej - mała "zajawka" w postaci kilku wybranych ilustracji, jeszcze bez tekstów (choć te są już właściwie gotowe):Obrazki powstają w różnych okolicznościach - czasem rowerowo-piknikowych, czyli bardzo przyjemnych...
 

... a ich liczba drastycznie wzrasta! :)W tym miejscu chciałabym złożyć hołd moim pędzelkom, które - choć cierpiące i sfatygowane - wciąż dzielnie pracują razem ze mną.Cóż, czas zakasać rękawy, poprawić kołnierzyk (tudzież muszkę) - i działać dalej...


EN

I'm preparing some books. In plans I have a serious of four, but first - I'll make two of them: "U & Ó" and "Ż & RZ" - because it's about (polish) ortography... Books are (mostly) for recipients in early school age and they will include my texts and illustrations. Even if learning ortography is not easy for many people - younger and older, I think that we still don't have enough of books which are presenting this subject accesible, appealing and light-hearted. And I would like to make something like that. Series was created two times ago yet but it was waiting for appropriate setting (read: when I "grow up" technically, and maybe generally - and I'll make pictures again :)). I have (how ambitious ;)) plan to attain with those books the matter of my thesis on studies (the years fly by :p) and hope that this will be not the end of their path...

Above - a little "sneak peak" - couple of chosen illustrations, without text yet (but it's ready acctually).

Pictures arise in different circumstances - sometimes with bicycle & picnic, which is very nice...

...and their number increases dramatically! :)

At this point I would like to pay tribute to my paintbrushes, which - though suffering and shabby - still are bravely working with me.

Well, time to roll up sleeves and enhance collar (resp. bow tie) - and act on...