ABOUT

ENGLISH TRANSLATION - BELOW.

Hmm - tu powinnam napisać coś o sobie. No to zaczynam: Magda Kościańska, niepoprawna miłośniczka słodkości, marząca o basenie pełnym malin i czekolady. Dużym basenie - bo jeść kocha. Zwierzęta też kocha (ale już nie jeść). Stwór napędzany bateriami słonecznymi. Radary nastawia na rzeczy warte ich uwagi - dobry (i mądry) design, ilustrację, muzykę. Nos najchętniej wciska między farbki, kartki, cienkopisy... A stopy wyciąga z butów i biegnie boso po trawie bo - po pierwsze: nie usiedzi za długo na tyłku, a po drugie: nic nie zastąpi piękna natury.DLACZEGO "ZACZAROWANA WALIZKA"?

Zaczęło się od małej, różowej plastikowej walizeczki, którą mała Magda wszędzie nosiła ze sobą. Walizka, odnaleziona po latach nabrała nowego znaczenia - stała się symbolem dziecięcych skarbów i "dorosłych" podróży, w czasie których głowa z bagażem zwanym wyobraźnią wciąż teleportuje się z miejsca na miejsce.

Urodziłam się w Zielonej Górze. Tam też edukowałam się i stawiałam pierwsze kroki w zawodzie. Przez pewien czas zdobywałam doświadczenie życiowo-zawodowe także we Wrocławiu, a jeszcze całkiem niedawno - również w Andaluzji, u stóp Gibraltaru.


Obecnie żyję i tworzę w moim rodzinnym mieście, jednak wszelkie zmiany lokalizacji nie przeszkadzają mi w tworzeniu dla klientów z różnych części świata. :)


Swoje doświadczenie zdobywałam przez ostatnie 6 lat. Mniej więcej od dwóch działam jako "wolny strzelec". Moimi klientami byli (lub nadal są) m.in.: Wrocławski Teatr Pantomimy, Klub Niskie Łąki, Velo Polska, Bikebutik.pl, Twórczywo, Rojo-Verde, Mobby Dick (PL), BWM Books, Happiness & Wellbeing Magazine (AU), Cowgilrs for a Cause, Heard Entertainment (USA). 

Wykonuję przede wszystkim ilustracje i projekty graficzne, ale oprócz tego prowadzę również zajęcia plastyczne z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie współpracowałam m.in. ze Spółdzielczym Domem Kultury "Nowita", Fundacją Salony oraz Oddziałem Pana Kleksa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C.K. Norwida (Zielona Góra).


....................................................................................................................


EN

Well - here I should write something about myself. Here we go: Magda Kościańska, incorrect lover of sweets, dreaming of a pool full of raspberry and chocolate. Large pool - because she loves to eat. Animals  she also loves (but not to eat). Solar powered creature. Radar adjusted to things worthy of their attention - good (and wise) design, illustration, music. She's gladly pressing her nose between paints, papers, fineliners ... And feet - she pulls out of the shoes and run barefoot across the grass because - firstly: she can't sit too long on her ass, and secondly, nothing compares to the beauty of nature.

WHY "MAGIC SUITCASE"?


It started with a small pink plastic suitcase, which  little Magda was taking everywhere with herself. This suitcase, found after years took on new meaning - she became a symbol of childhood treasures and "adult" trips, during which the head with luggage called "imagination" is still teleporting from place to place. 


I was born in Zielona Góra. That was also the place where I graduated and where I made my first steps in graphic proffesion. For a time I gained my life and professional experience in Wroclaw and short time ago - also in Andalusia, near Gibraltar.


Recently, I live and create in Poland, in my hometown, but any changes of location does not bother me in creating for clients from different parts of the world. :)


I gained my experience over the last six years. For about two years I work as a freelancer. My clients were (or still are), among others: Wroclaw Mime Theatre, Low Meadows Club in Wroclaw, Velo Polska, Bikebutik.pl, Twórczywo, Rojo-Verde, Mobby Dick (PL), BWM Books, Happiness & Wellbeing Magazine (AU), Cowgilrs for a Cause, Heard Entertainment (USA). 

I do mostly illustrations and graphic designs, but in addition I also run art workshops for children and youth. In this regard, I worked, among others with Cooperative Culture House "Nowita", Salony Foundation and the Mr. Klex Department for Children in the Norwid Library (all places - in Zielona Góra, Poland).