wtorek, 16 kwietnia 2013

Stacja: Ilustracja - w drogę! / Station: Illustration - on the road!


English translation - below.

Pierwsze warsztaty pod hasłem Stacja: Ilustracja miały miejsce w Fundacji Salony. Tym razem, wraz ze swą Zaczarowaną Walizką trafiam na kolejny przystanek - Oddział dla Dzieci im. Pana Kleksa, w Bibliotece Norwida - tak, tak, ten sam, w którym prowadziłam zajęcia z projektowania biżuterii w ramach Ekoferii.

Uwaga! Uwaga! Pociąg relacji Biblioteka Pana Kleksa – Stacja: Ilustracja odjeżdża już 8 maja! Musisz być punktualnie o godz. 16.00, aby zająć swoje miejsce! Wybierz się z nami w fascynującą podróż w świat obrazów, pejzaży, kolorów, rysunków, historii…

Na warsztaty plastyczne z Zaczarowaną Walizką prowadzone przez Magdalenę Kościańską zapraszamy młodzież w wieku 9 – 12 lat. Spotkania odbywać się będą w każdą środę od 16.00 do 18.00 aż do 5 czerwca.

Liczba miejsc jest ograniczona! 

(...)

Więcej informacji dla podróżnych - na stronie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida - czyli TUTAJ. Serdecznie zapraszam. :)
Tymczasem, w związku ze wzmożonym "warsztatowaniem" przebudowałam nieco blogową przestrzeń. Od dziś, u góry, zamiast zakładki "Workroom" można znaleźć zakładkę "Workshops". Kryje ona dwa odnośniki - pierwszy pozwala zajrzeć do mojego "warsztatu", sprawdzić prace w toku. Drugi zaś - prezentuje warsztaty z dziećmi (od 2008 roku począwszy), przenosząc do albumu z fotorelacjami. 


 Proszę wsiadać, odjazd! Zachęcamy do zwiedzania! ;)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFO DLA INSTYTUCJI, PLACÓWEK, OŚRODKÓW I RODZICÓW: Chcesz by pociąg z Zaczarowaną Walizką zatrzymał się na Twojej stacji, jesteś zainteresowany przeprowadzeniem warsztatów z dziećmi? Napisz. Kontakt - również u góry bloga.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN

The first workshop named Station: Illustration took place in Salony Foundation. This time, along with my Magic Suitcase I'm going to the next stop - Mr. Klex Department for Children in the Norwid Library - yes, the same one in which I've carried out jewelry design workshop during winter vacations.

Attention! Train on the route Klex Library - Station: Illustration departs on 8th May! You must be on time at 4 PM, to take your place! Join us on a fascinating journey into the world of images, landscapes, colors, drawings, history ...

For workshops
with Magic Suitcase conducted  by Magdalena Kościańska we invite young people aged 9 - 12 years. Workshops will be held every Wednesday from 4 to 6 PM until June 5.

Number of participants is limited!

(...)
 

More information for travelers - on the Norwid Library's page - exactly HERE. You are cordially invited. :)

Meanwhile, because of increased "workshopping", I've rebuilt the blogging space a little bit. From now, on the top, instead of "Workroom", you can find the "Workshops" bookmark. It hides two links - the first will direct you to my "workshop", where you can check work in progress, the process of painting, etc. The second one - presents the workshops with children (since 2008), moves you to the album with photorelations.

Please get in, departure! We encourage you to explore! ;)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INFO FOR INSTITUTIONS, CULTURE CENTRES AND PARENTS: Do you want to stop the train with Magic Suitcase at your station? Are you interested in workshops with children? Write to me - you can find the contact form at the top of the blog.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Newsy na dwóch kółkach / News on two wheels

English translation - below.

W zeszłym miesiącu dostałam miłą propozycję współpracy od Velo, marki odpowiedzialnej za ogólnopolską sieć Dobrych Sklepów Rowerowych. Ilustracje do ZG-bike project wzbudziły zainteresowanie i tak się zaczęło. :) Poniżej - jedna z pierwszych prac wykonanych dla Velo: grafika - prezent dla marki Park Tool, z podziękowaniami za współpracę oraz życzeniami z okazji 50-lecia działalności.
 Po lewej: elementy malowane akwarelą, po prawej: grafika - wydrukowana, oprawiona i zapakowana - gotowa by wyruszyć do firmy Park Tool (foto po prawej - od Velo)

Sam ZG-bike project wciąż w toku. Oprócz ilustracji, zdjęć, rowerowych historii i dzielenia się pasją jest jeszcze jedna, istotna strona pracy nad publikacją - biurokratyczno-budżetowa - i teraz właśnie przyszedł czas na nią. Trochę papierkowej roboty, pism i działań by projekt mógł zostać w pełni zrealizowany. W związku z tym oraz z narzuconymi terminami sam wydruk albumu przesunie się na okres zimowy.

Nie oznacza to jednak stania w miejscu. Wręcz przeciwnie - obszar działań się rozrasta! W lecie pojawi się parę akcji powiązanych z projektem, a jesienią ruszy seria warsztatów rowerowo-graficznych, przy współpracy z kilkoma ciekawymi partnerami. Więcej - wkrótce. Do tego czasu nieustannie zbieram informacje, zdjęcia i materiały od Was. W ostatnim czasie na odzew odpowiedziało kilka dam jeżdżących na jednośladach. Oczywiście, Drogie Panie, kolejne historie i foty mile widziane. ;) 

A teraz - czas na rowerowe dzieciaki! Zdjęcia maluchów pokonujących dzielnie pierwsze metry na rowerze, historie z pierwszych rowerowych wypraw... Twoja latorośl lub rodzeństwo z chęcią wsiada na rower(ek), dwu- lub trzykołowy, pochodzicie z Zielonej Góry, mieszkacie w niej lub Wasze rowerowe eskapady są z nią związane? Pisz śmiało (kontakt u góry bloga). Pokaż, że pasja rowerowa może rozwijać się od najmłodszych lat. Wybrane historie i zdjęcia umieszczone zostaną na łamach ZG-bike project. Dla tych, którzy czytają o projekcie po raz pierwszy, przypomnienie: po wszelkie info o nim - klik w ikonkę z rowerowym kołem, po prawej stronie bloga. :)

 

EN

Last month I got a nice proposition to work with the brand Velo, which is responsible for polish shop network named Dobre Sklepy Rowerowe (eng. Good Bicycle Shops). They liked my illustrations for ZG-bike project and so it began. :) Above - one of the first works made for Velo: graphic - a gift for the brand Park Tool, with thanks for cooperation and wishes on the occasion of the 50th anniversary of activity.

Meanwhile, ZG-bike project is still in progress. Besides illustrations, photos and sharing great cycling stories there's also one, also important site of this work - bureaucratic and  budgetary  - and now is the time for it. A bit of paperwork, documents and activities that are necessary to make this project accomplished. Because of it, the time of printing will be moved to the winter.

It doesn't mean that I'll stand still. Contrary - the operation area is growing! In the summer will be a few activities related to the project, and in the fall will begin a series of graphic and bicycle workshops, in collaboration with some interesting partners. More - soon. Untill then, I'm constantly collecting information, photos and materials from you. In recent time I've got the feedback from a few bike girls. Of course, Dear Ladies, your stories are still welcome. ;)

And now - it's time for the bike kids! Photos of small riders bravely overcoming the first meters on a bike, stories about first bicycle trips... If your child or sibling love to ride a bike, two- or three-wheeled and if you're from Zielona Góra, you live in this city, or your biking escapades are related with it - write (contact at the top of the blog). Show that passion for cycling can develop from an early age. Selected stories and photos will be placed on the pages of ZG-bike project. For those, who are reading about the project for the first time, a little reminder: for all informations about it - click an icon with bike wheel, on the right site of this blog. :)


Photo description: on the left - watercolor painted elements , on the right -  finished graphic - printed, framed and packed ready for a trip to Park Tool (photo on the right - from Velo)

piątek, 5 kwietnia 2013

Leśni strażnicy (lodówki) / Forest (fridge) guards

English translation - below.

W najbliższym czasie pojawi się kilka hendmejdowych miniserii. Oto pierwsza z nich - ręcznie malowane magnesy z leśnymi mieszkańcami. Dostępne na Decobazaarze - dokładnie TUTAJ.Przy tejże okazji wznawiam również akcję "10% dla zwierza". Dziesięć procent całkowitej ceny produktu oznaczonego stworkowym znaczkiem przeznaczam na pomoc zwierzakom. Więcej info - po prawej stronie bloga oraz w decobazaarowych opisach produktów.
EN

Soon will appear couple of hand made mini-series. Here's the first one - hand painted magnets with forest residents. Available on Decobazaar - exactly HERE.

On this occasion I'm making a resume of "10% for the beastie" action. Ten percent of the whole price of every item supports animals. More info - on the right side of the blog.