piątek, 24 grudnia 2010

Anioł stróż dla mojej siostrzyczki/Guardian angel for my little sister

Lub - jak kto woli - opiekuńczy elf... duszek... Wymalowany i sklejony z miłości - i z troską.
Or - as you wish - caring elf... little ghost... Painted and sticked with love - and with care.


...I ORKIESTRA GRA!
...AND THE ORCHESTRA IS PLAYING!!

Z nowinek: kolczyki "Miasteczko" nie są już dostępne na decobazaar.com. Dlaczego? Ponieważ od teraz można je kupić na allegro.pl - na aukcji WOŚP. Dochód z kolczyków zostanie przeznaczony na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Link do aukcji: http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=410957 Więcej o WOŚP: http://www.wosp.org.pl/final/

From news: earrings "The town" are not available on decobazaar.com anymore. Why? Because from now you can buy them on allegro.pl - on WOŚP (TGOOCC) auction. Profit from this auction will be destined for The Great Orchestra of Christmas Charity. Link to auction: http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=410957 More about action: http://www.en.wosp.org.pl/

niedziela, 12 grudnia 2010

Dla domu/For house

Dwa etno-obrazki.../Two etno-pictures...


...I dwa kolorowe dzbanuchy./And two colorful vases.

Po dzbanki - kierunek - decobazaar.com/For vases - dimension - decobazaar.com ;)

14.06.2011 Obrazki są dostępne w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
Pictures are available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

sobota, 11 grudnia 2010

I.../And...

Ostatnia seria ostatnich kolczyków :) - tradycyjnie na decobazaar.com. A jutro - coś dla domu...
The last series of last earrings :) - on decobazaar.com, traditionally. And tomorrow - something for house...


14.06.2011 Część kolekcji wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of collection still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

piątek, 10 grudnia 2010

Nowinek ciąg dalszy/News continuation

OK, na decobazaar.com są nowe serie - bajkowe postacie, zwierzaki plus dwie pary - miasteczko i wieś. I, oczywiście, broszki ;)
Wymieniłam też ostatnie zdjęcia na... hmm... bardziej reprezentatywne ;)

OK, there's new series on decobazaar.com - fairy tail characters, animals plus two more pairs - town and village. And brooches, of course ;)
I also changed last pictures for... hmm... more representative ;)

CDN...
To be continued...


14.06.2011 Część kolekcji wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of collection still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

Ilustrowane kolczyki - najnowsze serie/Illustrated earrings - the newest series

Uff... przepraszam za opóźnienie zainteresowanych ;) - dużo akcji, sporo zmian... W każdym razie - część nowych kolczyków (dwie serie- etno i czarna) jest już w sklepie decobazaar.com.
Kolejne partie będą pojawiać się do niedzieli - następna - seria "bajkowa", potem - coś delikatniejszego - kolczyki w naturalnych kolorach, a na końcu - kilka broszek i dwa nowe dzbanki. Miłego oglądania :)

Uff... sorry for late everyone interested ;) - a lot of action, a lot of changes... Anyway - one part of new earrings (two series - etno and black) is already in shop decobazaar.com.
Next parts will appear till sunday - next - a "fairy tale" series, then - something more delicate - earrings in natural colours and - at last - couple of brooches and two new vases. Have a nice watching :)14.06.2011 Część czarnej serii (nr 2 i nr 5) wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of black series still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

niedziela, 5 grudnia 2010

Z Zielonej Góry do Wrocławia cz.2. - targi w Hali Stulecia/From Zielona Gora to Wroclaw part two - fairs in Centennial Hall

A teraz - Wrocław: przeprowadzka, kartony, szpargały... i targi! Wczoraj i dziś byłyśmy z Agnieszką (Rojo-Verde - patrz: prawa strona bloga) w Hali Stulecia, na 52. Wrocławskiej Giełdzie Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Ja prezentowałam (i sprzedawałam) tam swoje kolczyki, broszki, dzbanki... Nie są to, co prawda, żadne cenne kamienie ani jubilerskie twory, ale na hali było także trochę stoisk z innymi wyrobami hand made.

And now - Wroclaw: move, cartons, stuff... and fairs! Yesterday and today we was with Agnieszka (Rojo-Verde - look: left sight of my blog) in Centennial Hall, on 52nd Wroclaw's Market of Minerals, Fossils and Jewelry Products. I was presenting (and selling) there my earrings, brooches, vases... They are not some precious stones or jewelry works, of course but on the hall it was also a little bit of stalls with other hand made things.Aga sprzedawała swoją biżuterię. Oto nasze stoisko w całości:
Aga was selling her own jewelry. Here's our whole stall:We wtorek/środę na moim blogu oraz w e-sklepie decobazaar.com pojawią się zdjęcia nowych prac, które można było zobaczyć na targach. Dla zainteresowanych - kontakt na tym blogu, po prawej stronie. :)

On tuesday/wednesday on my blog and in e-shop decobazaar.com wil appear pictures of my new works wchich you could see on the fair. For interested - contact on a left side of this blog. :)