czwartek, 30 maja 2013

Święto cyklistów - w stylu retro / Cyclists feast - in retro style

English translation - below.

Był pociąg, teraz ponownie czas na rower - i na kolejne zaproszenie. :) 7. czerwca wsiadamy na swoje jednośladowe wehikuły i startujemy w zielonogórskiej masie krytycznej! Po klasycznym zbiorowym "rajdzie" ulicami miasta przewidziane jest afterparty z atrakcjami, a wśród nich - smakowitości, muzyka i... indonezyjska riksza z lat 50. Wszystko w klimacie retro czyli "Powrót do klasyki". 

Poniżej - plakat, który wykonałam na masę - będę również autorką oprawy graficznej do części wydarzeń, znajdzie się również miejsce na ZG-bike project. ;)

Więcej info - na stronie Stowarzyszenia Rowerem do Przodu oraz na Facebooku.EN

There was a train and now, again, it's time for a bicycle - and for the next invitation. ;) On June 7th we will get on our single track vehicles and start a critical mass in Zielona Góra! After classic collective ride across city streets will be an afterparty with some really interesting activities - among them - treats, music and... indonesian jinriksha from the 50's. All in retro mood - theme: "Back to the classic".

Above - a poster made by me for this event - I will be also an author of illos and graphics for some activities, there will be also some place for ZG-bike project. ;)

More info - on The Bicycle Forward Society's website and on Facebook.

niedziela, 26 maja 2013

Uwaga, podróżni - wystawa! / Attention, travelers - exhibition!

English translation - below.

Jak wspominałam w ostatnim poście - będzie się działo, dlatego zaproszeń ciąg dalszy. ;)

Wraz z Fundacją Salony i Oddziałem dla dzieci im. Pana Kleksa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida

serdecznie zapraszam na wystawę prac uczestników cyklu warsztatów ph. „Stacja: Ilustracja” + moc niespodzianek dla małych i dużych podróżnych!

Czas: 1. czerwca, godz. 12:00
Miejsce: Fundacja Salony (ul. Fabryczna 13B, Zielona Góra)

Szykujcie swoje zaczarowane walizki, kolorowy pociąg zabierze Was w podróż pełną wrażeń!

Oprócz wystawy prac młodych twórców na gości czekają także inne niespodzianki, a wśród nich – m.in. plastyczne łamigłówki i zabawy oraz słodkości od Cukier Project. Rodzice i nauczyciele będą mieli okazję zapoznać się z ofertą warsztatową i obejrzeć prezentację zdjęć z minionych zajęć.

Proszę wsiadać, drzwi zamykać!EN

As I mentioned in my last post - is going to happen, so here's the next invitation. ;)

Together with Salony Foundation and Mr. Klex Department of C. Norwid Library in Zielona Góra

I would like to invite you to the exhibition of works made by the young participants of workshops "Station: Illustration" +  a lot of surprises for young and old travelers!

Time: 1 June, 12:00 AM
Location: Salony Foundation (Fabryczna Street 13B, Zielona Gora, Poland)

Prepare your magic suitcases, colorful train will take you on a journey full of excitement!

In addition to the exhibition of works by young artists guests can enjoy also other surprises, among them -  art games and fun and sweets of Cukier Project. Parents and teachers will have the opportunity to know more about the workshop offer and watch a slide show of past activities.

Please get in, the train is starting again!

wtorek, 21 maja 2013

Wieści, niusy, informacje / News & info

English translation - below.

W najbliższym czasie zapowiada się trochę akcji - ze wzmożoną częstotliwością będę więc wrzucała różne zaproszenia, plakaty i wieści na bloga. Na początek - konferencja pod (jakże poetyckim) hasłem "Złote drzewo życia wciąż zielone. Uczelnia miejscem sztuki". Tu, gdzieś pomiędzy masą ciekawie zapowiadających się spotkań, wykładów i wystaw, znajdzie się miejsce również na prezentację mej twórczości. I tak oto, zapraszam w najbliższy czwartek, 23.05. o godz. 14:00 do zielonogórskiego Instytutu Sztuk Wizualnych (a konkretnie - do sali 201) na krótki pokaz moich prac  i działań. A same prace (już bez autorki) będą "obecne" w pracowni do końca trwania konferencji.

Pełny program wydarzeń można znaleźć na stronie instytutu - dokładnie TUTAJ.

Tymczasem, już jutro - kolejne warsztaty z cyklu "Stacja: ilustracja" w Bibliotece Pana Kleksa. W związku z nimi - nadciąga kolejne wydarzenie, którego głównymi bohaterami będą moi podopieczni... ale o tym - wkrótce. ;)EN

In the near future a lot of interesting things will happen  - so I will put here, with increasing frequency, a variety of invitations, posters and news. As first - the conference called (how poetic) "Golden tree of life is still green. University as a place of art." Here, somewhere between the mass of interesting activities, meetings and exhibitions will be also some time for a showcase of my projects. And so, I invite you this Thursday, 23.05. at 2 PM to the room 201 in Institute of Visual Arts (Zielona Góra, Poland) for presentation of my works. Exhibition will be open till Friday.

The full program of events can be found on the website of the Institute of Visual Arts - exactly HERE.

Meanwhile, tomorrow - another workshop from the cycle "Station: Illustration" in the Mr Klex Library. In connection with workshops comes another event whose main characters will be my young artists... but more about that - soon. ;)

czwartek, 9 maja 2013

Ruszyła maszyna po szynach... / The train just started...

English translation - below.

Pociąg relacji Biblioteka Pana Kleksa – Stacja: Ilustracja ruszył wczoraj. :) Pierwsze zajęcia za nami. Oto mała relacja z tworzenia "kleksowych" bohaterów i ich światów. Więcej zdjęć - na fejsbukowej stronce Oddziału Pana Kleksa (zbieżność nazw - stworów i miejsca - przypadkowa) - czyli tutaj.
A tak wyglądały przygotowania przedwarsztatowe czyli tworzenie "pomocy dydaktycznych". Asystent Ryszard  jak zwykle chętny do pomocy. Któż stworzy lepsze plamy i kleksy niż on?
Każdy podróżny zabiera ze sobą walizkę. Bagaż trzeba podpisać... i przykleić na bluzkę by nikt się nie zgubił i by wszystkich łatwiej było zapamiętać. ;)EN


Train on the route Klex Library - Station: Illustration started yesterday. :) First workshops behind us. Here's a little photo report from creating "spotty" creatures and their worlds. More pics - on Facebook site of Mr Klex Department - here.

Preparation of "teaching aids" for workshops. Assistant Richard - as always - willing to help. Who will create betters spots and stains than he? 

[photo]

Every traveler will take his suitcase. Every baggage will be signed... and sticked to the shirt - then no one will be lost and everybody will be easier to remember. ;)

[photo]