niedziela, 18 marca 2012

10% dla zwierza i retro kolaże/10% for the beastie and retro collages

English version - under pictures.

Wierzę, że swoją sztuką można zdziałać więcej, niż się wydaje. Pokolorować swój lub czyjś świat. Pokazać kawałek nieznanego. Albo pomóc tym, których kochamy. A skoro kocha się to, co się robi - wychodzi z tego miłość podwójna. ;)

Dlatego uruchomiłam akcję 10% DLA ZWIERZA. Dziesięć procent całkowitej ceny każdej rzeczy oznaczonej znaczkiem "10%" (poniżej) wspiera inicjatywę pomagającą zwierzakom. Teraz "dziesiątki" wędrują do wrocławskiej Ekostraży.

Każdy z kolaży, które umieściłam na decobazaar.com otrzymał taki właśnie znaczek (zdjęcia kolaży - poniżej). Wkrótce - nowe produkty, nie tylko kolaże i nie tylko na Decobazaarze (ot, tak mi się zrymowało). ;)

A ja zabieram się do działania... i karmienia zwierza! ;D
EN
I believe that creating art can do more than it seems. You can color someone else's (or your own) world. Show a piece of the unknown. Or give some help to those who we love. And if you love what you do - it goes with the double love. ;)

So I started my campaign "10% for the beastie." Ten percent of the total price of any itemmarked with the stamp "10%" (above) supports the initiative to help pets. Now the "tens" migrate to the Ekostraż in Wroclaw.

Each of the collages, which I put on decobazaar.com received such a stamp (photocollages - above). Coming soon - new products, not only collages - and not only on Decobazaar. ;)

So I'm starting to work ... and feed the beastie! :D

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz