środa, 30 lipca 2014

Rowery + wyobraźnia czyli wrocławskie migawki / Bicycles + imagination - snapshots from Wroclaw

English translation - below.

Czas na małą relację z panelu edukacyjnego "Rowerem z dzieckiem i do pracy" (odbył się 12. lipca w ramach wrocławskiego Biennale OUT OF STH - przyp.), w którym miałam przyjemność uczestniczyć. Poniżej - fragmenty mojej prezentacji "Dwa koła i moc wyobraźni czyli rower w świecie ilustracji" (m.in. slajd z przykładami moich ulubionych ilustrowanych inspiracji, tu: magazyny - Boneshaker Magazine i The Ride Journal) oraz parę zdjęć z towarzyszącego jej warsztatu dla dzieci, również prowadzonego przeze mnie - fotografie wykonane zostały przez Justynę Fedec i Feliksa Marciniaka. A bardziej szczegółowo opisuję temat w swoim ostatnim tekście na Blogu Rowerowym. Zapraszam do lektury. ;)

 EN

It's time for a short report from educational panel "On a bike with child and to work" (which took a place on July 12th, as a part of Biennale OUT OF STH in Wroclaw - I told about it here) in which I had a pleasure to participate. Above - fragments of my presentation "Two wheels and power of imagination" plus couple of pictures of workshop for kids, also leaded by me - photos were made by Justyna Fedec and Feliks Marciniak. More details - in my last text on Blog Rowerowy (in Polish). I can shortly mention here that I was talking about my works and my inspirations, which are the most important examples of illustrated bicycle projects made by creators from various parts of the world (here, on chosen slide: bicycle magazines - The Ride Journal and Boneshaker Magazine). During the workshop children played a role of young bicycle designers - they created their own bicycle graphics on bike templates. More - soon.

poniedziałek, 14 lipca 2014

Warsztaty z cyklu "Stacja: Ilustracja" w BWA Zielona Góra / "Station: Illustration" workshops in BWA Zielona Gora

English translation - below.

Już po prezentacji i warsztatach w BWA Wrocław (relacja - wkrótce), a za tydzień startujemy z zajęciami z cyklu "Stacja: Ilustracja" w BWA Zielona Góra. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na bwazg.pl. Serdecznie zapraszam. Zdjęcia z poprzednich warsztatów można obejrzeć klikając w zakładkę "Workshops" u góry bloga, a relacje - znaleźć m.in. tutaj, tu i tu.


Kliknij na plakat by powiększyć. / Click on a poster for zoom.


EN

It's just after the presentation and workshop in BWA Wroclaw (report - soon), and now it's time for workshops from the cycle "Station: Illustration" in BWA Zielona Gora, starting next week. Details and application form - on gallery's website, bwazg.pl. You are cordially invited. For photos from previous workshops - click on a "Workshops" bookmark on the top of the blog, and some reports you can find i.a. herehere or here.


środa, 2 lipca 2014

Dwa koła i moc wyobraźni - prezentacja / Two wheels and the power of imagination - presentation

English translation - below.

Zapraszam serdecznie na moją prezentację "Dwa koła i moc wyobraźni czyli rower w świecie ilustracji". O miejscu, w którym siodełko zastępuje krzesło przy biurku, w głowie powracają migawki z rowerowej wyprawy, a siła nóg łączy się z mocą wyobraźni. O tym, jak rower inspiruje grafików i ilustratorów i jak ilustracja zachęca i zaprasza do jazdy na rowerze. O połączeniu dwóch światów i o momentach, w których projektowanie graficzne i ilustracje wychodzą poza papier (...)

W trakcie przewidziany jest również krótki warsztat dla najmłodszych, w czasie którego dzieci będą mogły wcielić się w rolę projektanta.

Prezentacja jest częścią panelu edukacyjnego "Rowerem z dzieckiem i do pracy", (połączonego z Rap Szalet All Stars), organizowanego w ramach Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH.

Czas: 12. lipca, godzina 14:00
Miejsce: Galeria Awangarda + Ogród BWA Wrocław (u. Wita Stwosza 32). 

Więcej informacji i cały program wydarzenia - tutaj, a o Biennale - tu.  

EN


Here's an invitation for my presentation "Two wheels and the power of imagination". About he place where the saddle replaces the chair at the desk, and the strenght of legs connects with the power of imagination. About how the bike inspires designers and illustrators and how illustration encourages and invites you to ride a bike. The combination of two worlds and moments in which graphic design and illustrations go beyond the paper (...) 

During this action is also provided a short design workshop for children.

The presentation will be part of an educational panel "On a bike with child and to work" (combined with music event Rap Chalet All Stars), organized as part of the International Biennale of Urban Art OUT OF STH.

Time: July 12, 2 PM
Place: BWA Gallery, Wroclaw (Wita Stwosza St. 32), Poland 


Presentation in Polish. More about Biennale (in English) here.