sobota, 26 listopada 2011

Pasja? Bezcenne! / Passion? Priceless!

(english translation - lower)

Muszę powiedzieć, że... naprawdę stęskniłam się za moim blogiem! Tryb "praca-dom-praca" sprawił, że musiał on poczekać na swój czas. Co nie znaczy, że próżnuję "twórczo" - w pracy i poza nią wciąż staram się pamiętać o tym jak wielkie znaczenie ma dla mnie moja pasja.

Podczas gdy moje osobiste projekty grzecznie czekają w szufladach, folderach i w głowie na "swój moment", ja karmię oczy i duszę inspiracjami od różnych zdolniachów z całego świata. A ukochane perełki wrzucam, oczywiście, tutaj.

Tymczasem - jedna z moich zalegających już od jakiegoś czasu na pulpicie prac - projekt okładki płyty Aleksandry Kwaśniewskiej (nie, nie tej od byłego prezydenta ;>) i zespołu The Belgian Sweets (z "opracowaniem typograficznym" Feliksa):

Ten projekt można znaleźć także na moim behance'owym portfolio.


To pasja nadaje sens działaniu - nawet jeśli to najdziwniejsze działanie na świecie. Jej moc jest nieoceniona. Życzę każdemu by miał swoją pasję - choćby jej najmniejszą iskierkę w sobie.

A jeśli ktoś ma chwilę zwątpienia - polecam powiesić sobie nad biurkiem grafikę Shyamy Golden - by pamiętać, że talent znaczy bez pasji niewiele:

Shyama Golden, źródło: dribbble.com


Warto też zobaczyć film "Shelly" (autor: Johny Kelly), który wrzuciłam już jakiś czas temu do mojej (wspomnianej już) "małej skarbnicy inspiracji" ;)

EN

I must say that... I really missed my blog! The "work-house-work" routine caused that he had to wait for his time. But it doesn't mean that I'm loafing around with my creativity - at work and after work, I'm still trying to remember how important for me is my own passion.

When my works are politely waiting in drawers, folders and in head at "their own moment", I'm feeding my eyes and my soul with inspirations which supertalented people from the whole world are giving to us. And my favourite pearls I'm showing, here, of course.

Meanwhile - one of my works, which is lying on a desktop from some time - a project of Aleksandra & The Belgian Sweets CD cover (with "typographic composition" of Felix):

This project you can also find on my Behance portfolio.


Passion gives the meaning for action - even if it's the strangest action in the world. Her power is just priceless. I wish everyone so that he has his passion - for instance her small spark in oneself.

And if somebody has a moment of doubt - I reccomend to hang the graphic of Shyama Golden over the desk - to remember one important thing:

Shyama Golden, link: dribbble.com

and to see the "Shelly" movie (by Johny Kelly) - which you can also find in my "treasury of inspiration" ;)