piątek, 24 grudnia 2010

Anioł stróż dla mojej siostrzyczki/Guardian angel for my little sister

Lub - jak kto woli - opiekuńczy elf... duszek... Wymalowany i sklejony z miłości - i z troską.
Or - as you wish - caring elf... little ghost... Painted and sticked with love - and with care.


...I ORKIESTRA GRA!
...AND THE ORCHESTRA IS PLAYING!!

Z nowinek: kolczyki "Miasteczko" nie są już dostępne na decobazaar.com. Dlaczego? Ponieważ od teraz można je kupić na allegro.pl - na aukcji WOŚP. Dochód z kolczyków zostanie przeznaczony na cele Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Link do aukcji: http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=410957 Więcej o WOŚP: http://www.wosp.org.pl/final/

From news: earrings "The town" are not available on decobazaar.com anymore. Why? Because from now you can buy them on allegro.pl - on WOŚP (TGOOCC) auction. Profit from this auction will be destined for The Great Orchestra of Christmas Charity. Link to auction: http://aukcje.wosp.org.pl/show_item.php?item=410957 More about action: http://www.en.wosp.org.pl/

niedziela, 12 grudnia 2010

Dla domu/For house

Dwa etno-obrazki.../Two etno-pictures...


...I dwa kolorowe dzbanuchy./And two colorful vases.

Po dzbanki - kierunek - decobazaar.com/For vases - dimension - decobazaar.com ;)

14.06.2011 Obrazki są dostępne w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
Pictures are available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

sobota, 11 grudnia 2010

I.../And...

Ostatnia seria ostatnich kolczyków :) - tradycyjnie na decobazaar.com. A jutro - coś dla domu...
The last series of last earrings :) - on decobazaar.com, traditionally. And tomorrow - something for house...


14.06.2011 Część kolekcji wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of collection still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

piątek, 10 grudnia 2010

Nowinek ciąg dalszy/News continuation

OK, na decobazaar.com są nowe serie - bajkowe postacie, zwierzaki plus dwie pary - miasteczko i wieś. I, oczywiście, broszki ;)
Wymieniłam też ostatnie zdjęcia na... hmm... bardziej reprezentatywne ;)

OK, there's new series on decobazaar.com - fairy tail characters, animals plus two more pairs - town and village. And brooches, of course ;)
I also changed last pictures for... hmm... more representative ;)

CDN...
To be continued...


14.06.2011 Część kolekcji wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of collection still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

Ilustrowane kolczyki - najnowsze serie/Illustrated earrings - the newest series

Uff... przepraszam za opóźnienie zainteresowanych ;) - dużo akcji, sporo zmian... W każdym razie - część nowych kolczyków (dwie serie- etno i czarna) jest już w sklepie decobazaar.com.
Kolejne partie będą pojawiać się do niedzieli - następna - seria "bajkowa", potem - coś delikatniejszego - kolczyki w naturalnych kolorach, a na końcu - kilka broszek i dwa nowe dzbanki. Miłego oglądania :)

Uff... sorry for late everyone interested ;) - a lot of action, a lot of changes... Anyway - one part of new earrings (two series - etno and black) is already in shop decobazaar.com.
Next parts will appear till sunday - next - a "fairy tale" series, then - something more delicate - earrings in natural colours and - at last - couple of brooches and two new vases. Have a nice watching :)14.06.2011 Część czarnej serii (nr 2 i nr 5) wciąż dostępna w sklepie Fu-Ku (fu-ku.pl).
A part of black series still available in Fu-Ku shop (fu-ku.pl).

niedziela, 5 grudnia 2010

Z Zielonej Góry do Wrocławia cz.2. - targi w Hali Stulecia/From Zielona Gora to Wroclaw part two - fairs in Centennial Hall

A teraz - Wrocław: przeprowadzka, kartony, szpargały... i targi! Wczoraj i dziś byłyśmy z Agnieszką (Rojo-Verde - patrz: prawa strona bloga) w Hali Stulecia, na 52. Wrocławskiej Giełdzie Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich. Ja prezentowałam (i sprzedawałam) tam swoje kolczyki, broszki, dzbanki... Nie są to, co prawda, żadne cenne kamienie ani jubilerskie twory, ale na hali było także trochę stoisk z innymi wyrobami hand made.

And now - Wroclaw: move, cartons, stuff... and fairs! Yesterday and today we was with Agnieszka (Rojo-Verde - look: left sight of my blog) in Centennial Hall, on 52nd Wroclaw's Market of Minerals, Fossils and Jewelry Products. I was presenting (and selling) there my earrings, brooches, vases... They are not some precious stones or jewelry works, of course but on the hall it was also a little bit of stalls with other hand made things.Aga sprzedawała swoją biżuterię. Oto nasze stoisko w całości:
Aga was selling her own jewelry. Here's our whole stall:We wtorek/środę na moim blogu oraz w e-sklepie decobazaar.com pojawią się zdjęcia nowych prac, które można było zobaczyć na targach. Dla zainteresowanych - kontakt na tym blogu, po prawej stronie. :)

On tuesday/wednesday on my blog and in e-shop decobazaar.com wil appear pictures of my new works wchich you could see on the fair. For interested - contact on a left side of this blog. :)

niedziela, 28 listopada 2010

Z Zielonej Góry do Wrocławia - cz.1. - wystawa/From Zielona Gora to Wroclaw - part one - an exhibition

Dawno mnie tu nie było, a działo się sporo więc dziś - wyjątkowo - dwa posty :)
It's been a while since I was here and a lot has happened so today - exeptionally - two posts :)

GENERALNE PORZĄDKI - TAK BYŁO/ GENERAL CLEANING - IT WAS LIKE THAT:No i po naszej małej wystawie :) Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyszli (także tym, których nie uchwycili na zdjęciach szaleni paparazzi)!
So - it's after our little exhibition :)Thanks a lot for all, who came (also for people, which were not grasp on crazy paparazzi's photos)!

1. Puk-puk.../Knock-knock...
2. Młodych ze starszymi rozmowy o egzystencji (młody to ten po lewej, oczywiście.)/Youngs and olders conversations about existance (the young one is on the left site, of course).
3. Kanapa - centralnym punktem akcji./Couch as a central point of action.
4. No, w końcu mogę sobie poczytać!/Well, I can read at last!
5. "Żul" Felka/Felek's "The gunk"
6. Felkowe sitodruki/Felek's screenprints
7. Moje "maleństwa" i "wino" marchewkowe/My "liitle children" and a carrot "wine"A na parapecie - mała "biblioteczka" dla ciekawskich (lub znudzonych) i piękny prezent - zdjęcie Sergiusza Sytniejewskiego.
And on a windowsill - a little "library" for curious (or bored) and a beatiful gift - Sergiusz Sytniejewski's photo.

Dzień (lub dwa) później felkowe prace odwiedzały nasze podwórko. Tu - kilka z nich:
Day (or two days) later Felek's works were visiting our backyard. Here - couple of them:

Prace i zdjęcia/works&photos: Feliks Marciniak

Więcej prac Feliksa/More of Feliks works:
http://www.flickr.com/photos/oofoo

środa, 24 listopada 2010

Generalne porządki/General cleaning

Za tydzień przenosimy się w kolejne miejsce - to świetny czas na remont (który właśnie trwa) i na generalne porządki - na półkach i w głowach. To także dobra okazja do zrobienia małej wystawy...
Oto i ona :) Zapraszamy w sobotę, 27 listopada na ul. Sikorskiego 39/4.
Chcemy pożegnać się z tym miejscem i powitać kolejny etap podróży. Mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć ;)

In next week we're moving to another place - it's a great time for general overhaul (which is happening now) and for general cleaning - in heads and on shelfs. It is also a good opportunity to make a little exhibition...
And here it is :) Saturday, 27 November, Sikorskiego St., 39/4 - feel invited. We want to make a farewell with this place and say hello to the new part of our trip... And we hope that you'll be with us ;)

Ekspozycja jednodniowa/One day exposition

czwartek, 11 listopada 2010

Z cyklu "Adelkowe pasje" - Kot Informatyk/From the cycle "Adelka's passions" - The Computer Scientist CatJak już mówiłam - od razu widać, że to mój kot ;). Na szczęście - nie musimy walczyć o komputer... jeszcze.

Like I said - that's my cat ;). Fortunately - we don't have to fight for a computer...yet.

piątek, 5 listopada 2010

Tiszertowania ciąg dalszy/ Continuation of t-shirting

Dom zapamięta wszystko: dzieciństwo, pierwsze zauroczenie, ważną wiadomość, deszcz łez. Każdy zapach. Opowieści dziadka i babcine babeczki. Sto kubków herbaty i ulubioną książkę. Sny, marzenia, pomysły...

House will remember everything: childhood, first crush, an important message, the rain of tears. Grandpa's stories and grandma's cupcakes. Hundred cups of tea and favourite book. Dreams, ideas...Link do tego projektu/Link to this project: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/81049?page=1

środa, 3 listopada 2010

Nowe projekty tiszertowe/ New t-shirt projects
Możecie tez Zobaczyć (i zagłosować) na nie tu: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80929?page=1 i tu: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80930?page=1

You can also see (and vote) for them here: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80929?page=1 and here http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80930?page=1

Praca w toku:
Work in progress:

1. Czarno białe szkice/Black and white sketches...
2. ...Plus różne wersje cyfrowej "kolorowanki"/ plus different versions of digital painting.


środa, 27 października 2010

Krzesełko z odzysku/Recycled chair

Dawno, dawno temu było sobie małe krzesełko...
Once upon a time there was a little chair...


przed/before


...i Magda je dopadła! :D
...and Magda got it! :D


po/after

piątek, 15 października 2010

Ilustrowana biżuteria/Illustrated jewelry

Trochę nowych rzeczy w moim decobazaarowym sklepiku - recyklingowa... ilustracja? Biżuteria? Ilustrowana biżuteria :)
A little bit of new stuff in my shop at decobazaar.com - recycled... illustration? Jewelry? Illustrated jewelry :)


Wszystkie produkty dostępne są na http://www.decobazaar.com/
All products are available at http://www.decobazaar.com/

wtorek, 12 października 2010

Dzikie harce/Wild frolics
Nie ucz dzieci, że zwierzęta dzielą się na lepsze i gorsze (szkic).
Dont teach children to tier animals for better and worse (sketch).

piątek, 8 października 2010

Nowości i zmiany/News and changes

Od teraz możecie znaleźć moje prace także w sklepie Decobazaar... Na zdjęciach - kilka ostatnich prac z serii Sweet Happens i Venezuela i inne. A po prawej stronie tej witryny - więcej informacji o tym, gdzie i jak je dopaść ;)

From now you can find my works also in Decobazaar shop. On photos - a couple of last works from Sweet Happens and Venezuela series - and other. And by the right site of this website - more informations - where and how you can catch them ;)
To mój pierwszy dzbanek (nie na sprzedaż).

That's my first vase (not for sale).A zmiany? Sprawdźcie linki "GDZIE ZNAJDZIESZ MOJE PRACE"...

And changes? Check links "WHERE YOU CAN FIND MY WORKS"...

Miłego ogladania :)
Have a nice watching :)

Follow my blog with bloglovin

środa, 6 października 2010

Polecieć w kosmos/Fly into space

...Z kartką papieru w ręku ;)
...With paper card in hand ;)

(Zrobiłam te rysunki około dwóch tygodni temu - spontanicznie...)
(I made those drawings around two weeks ago - spontaneously...)