niedziela, 29 lipca 2012

Z Krainy Ortografii do Galerii / From Orthographyland to the Gallery


English translation - below.

Miało być kilka zdjęć z "miejsca akcji" - oto i są. Takie małe wspomnienie z BWA - czyli o tym, jak "bycze" książeczki gościły w galerii (czekając, aż ktoś je obroni ;>). A tych, którzy jeszcze książeczek nie widzieli, odsyłam tu - klikać w byka proszę: 
Oto najmłodszy odbiorca ze swą mamą.
A tu - Małe Wielkie "Żyri". ;)
 Nie zabrakło też, oczywiście, całkiem dużych dzieci...
...nie tylko tych na dwóch nogach.
 Zerkali z prawa...
Zerkali z lewa...
...a "bonusowe" naklejki dla najmłodszych gości rozeszły się jak świeże bułeczki. ;)Dziękuję tym, którzy byli, widzieli i ocenili. I tym, którzy teraz, tu oglądają - też dziękuję. :) A Marian przypomina:
 Zdjęcia nr 2 i 3: Marta Dąbrowska, zdjęcie nr 4: Feliks Marciniak

EN

I promissed to place here some pictures of the "place of action" - and here they are. Such a small remembrance of exhibition BWA - that is, about how books hosted in the gallery (waiting for somebody to defend them ;>). And for those who have not seen the books yet, I refer here - please click on the logo with bull.


Pic #1 Here's the youngest viewer with his mum.
Pic #2 And here - Great Small Jury. ;)
Pic #3 There were also, of course, quite big kids ...
Pic #4  ...Not only on two legs.
Pic #5  They were glancing from the right...
Pic #6  They were glancing from the left...
Pic # 7 ...And "bonus" stickers were "sold out" like hot cakes. ;)

Thank you to those who were, seen all and evaluated all. And for those who are watching it here - I also thank you. :) And Marian recalls - don't make spelling mistakes, lord! Photos no. 2 and 3: Marta Dąbrowska, photo no. 4: Feliks Marciniak
 

poniedziałek, 16 lipca 2012

(Nie)dawno temu, w Krainie Ortografii... / (Not so) long time ago in Orthographyland...


English translation - below.


W piątek, trzynastego moje książeczki wychyliły swoje kartonowe łebki z tajemniczej teczki i w pełnej krasie pokazały się (w końcu) na obronie pracy dyplomowej. Panie i Panowie, przedstawiam moją "byczą" serię. :) Poniżej - kontynuacja posta "Czas powiedzieć to głośno", a zarazem - część mojego dyplomu w postaci wybranych ilustracji oraz zdjęć.Książeczki z serii "Nie rób byków" powstały z myślą o tych, którzy wkraczają w świat nauki ortografii oraz o tych, którzy już wkroczyli weń jedną nogą (i niekoniecznie podoba im się to miejsce). Gra rymów w połączeniu z grą obrazów i skojarzeń ma pokazać, że świat ten może być barwny i ciekawy. Ortografia nie musi być bolączką, czymś, co zniechęca nadmiarem sztywnych zasad. W końcu gra w klasy czy podchody też rządzą się pewnymi regułami, a wciąż pozostają dla nas dobrą zabawą. Dlaczego miałoby być inaczej z nauką języka?
Od strony estetycznej książeczki stanowią ukłon w stronę tradycyjnej, akwarelowej ilustracji, a od technicznej - w kierunku redukcji zużycia papieru. Aktualnie powstały dwa książeczkowe prototypy: "Ó i U" oraz "RZ i Ż". W planach są jeszcze "CH i H" oraz, na deser - "Spółgłoski i samogłoski".
Oprócz książeczek, w skład "byczej" serii wchodzą też naklejki, zakładki oraz opakowania na poszczególne elementy. 


 


Ilustracje oceniały już dwie ważne komisje - dyplomowa oraz grupa małych odbiorców. Wystawę prac można było zobaczyć w zielonogórskim BWA. O tym, troszkę więcej - tutajEN

On Friday, the 13h my books popped their cardboard heads from the mysterious briefcase and appeared (finally) to defend the thesis. Ladies and gentlemen, I present my orthographic series. :) Here's continuation of a post "It's time to say it loud", and at the same time - part of my thesis in the form of selected illustrations and photos.

The books in the series were created for those who are just entering to the world of (polish) orthography and for those who have already entered into it with one leg (and do not necessarily like this place). Rhyme games combined with image & association games is to show that this world may be colorful and interesting. Spelling does not have to be a headache, something that discourages with excess of rigid rules. Games and plays like hopscotch or stalking also have the rules, and they are still fun for us. Why should it be different with language learning?


From the aesthetic point of view books are a nod to traditional watercolor illustrations, and from technical side - to the reducing of paper consumption. Currently, two book prototypes are ready: "O & U" and "RZ & Ż". In plans are still "CH and H" and, for a dessert - "Consonants and vowels."

In addition to books, series also includes stickers, bookmarks, and packaging for each item.

Illustrations have been evaluated by two important committees - a diploma commission and a group of small viewers. The exhibition of works was available to see in BWA Zielona Góra. About this, a little more - here.