czwartek, 29 sierpnia 2013

Praca, praca, praca (i efekty) / Work, work, work (and effects)

English translation - below.

Pracy dużo, postów mało, słońce - jeszcze w miarę grzeje, blogowanie z konsekwentną częstotliwością - utrudnione. Kilka projektów czeka w folderach i kieszeniach na pokazanie - nie mogą jednak ujrzeć światła dziennego nim klienci nie wcielą projektów w życie. Niektóre z nich są już gotowe by wyjść na powierzchnię - i oto, na przykład, mogę pokazać jedną z moich nowszych realizacji (a dokładnie - jej część). Seria lustracji, z której pochodzą poniższe obrazki, została przygotowana dla australijskiego dystrybutora testów psychologicznych - do internetowej oceny umiejętności matematycznych uczniów szkół w Australii.EN

A lot of work, less of posts, sun - still gives some warmth, blogging with consistent frequency - more difficult. Couple of projects are still waiting in folders and in pockets for show - they can't be showed until clients won't use them. Some projects are ready to show -  and that's why I can present one of my newest realisations (actually - a part of it). Illustrations were prepared for an Australian psychological test distributor for use in an online mathematics assessment for Australian school students.

piątek, 2 sierpnia 2013

Metamorfoza Błękitnej Strzały / Metamorphosis of the Blue Arrow

English translation - below.

Moja Błękitna Strzała w białe kropki nie jest już błękitna (przypomnienie)! Tylko białe kropki na nowym dzwonku i ręcznie lepionych nakrętkach na wentyle upamiętniają poprzedni wizerunek mojego roweru. Tymczasem - cała reszta została odmieniona totalnie. Setki kresek naniesionych markerami, sprayowanie, godziny pracy - i oto efekty.  Proces tworzenia rozpoczął się od dzwonka, który pierwotnie był biało-niebieski, z naklejką w marynarskim stylu.

Jeśli się zastanowić - w to, jak rower wygląda teraz, ma wkład niemało osób. Bartek, Felek i Tomek, którzy składali, rozkręcali, przenosili, transportowali i skręcali - bez nich pewnie mój rower pewnie nadal przypominałby puzzle. Sympatyczny pan ze sklepu rowerowego na Ogrodowej, który pomógł w "dopięciu na ostatni guzik". A koszyk to urodzinowy prezent od imprezowej bandy, której członków wymieniać nie będę coby nikogo nie pominąć. ;) Dzięki temu wszystkiemu mogłam nie tylko puścić wodze fantazji i dopracować swój pojazd w najmniejszych szczegółach, ale też (w kooońcu) ruszyć na nim w drogę. A poza tym - wszystko widać na poniższych zdjęciach (fot.  Feliks Marciniak i ja).

UWAGA! Na warsztatach planowanych w ramach ZG-bike project również będzie można własnoręcznie ozdobić rower czy zaprojektować rowerowe akcesoria. Projekt wciąż w toku, a wsparcie nadal poszukiwane. Wspierać można klikając tutaj, a aktualności dotyczące projektu - odszukać, klikając w ikonkę z rowerowym kołem po prawej stronie bloga.


(Reminder: English project description you can find here)


EN

My Blue Arrow with white dots is no longer blue (photos of previous details at the end of this post)! Only white dots on the new bell and hand made valve nuts commemorate previous image of my bicycle. Meanwhile - the rest was totally transformed. Hundreds of lines made with markers, spraying, hours of work - and that's the effect. The process of creation began with a bell that was originally white and blue, with some sailor-styled sticker.

In fact, quite a few people contribute for a new image of my bike. Batek, Feliks and Tomek who folded, unfolded, movied, transported - without them, probably my bike probably would still resemble puzzle. Nice man from cycle shop on Ogrodowa Street - for help. And basket is a birthday gift from a party-band, whose members will not be listed because I dont't want to miss anybody. ;) Thanks to all this, I could just not only let my imagination run wild and fine-tune my vehicle to the smallest detail, but also (at laaast) ride on it. And besides - all you can see on the pictures above (photo by Feliks Marciniak and I).

ATTENTION! Participants of the workshops planned for the ZG-bike project also will be able to decorate their own bikes or design some bike accessories. The project is still in progress, and it still needs your suppoer. To support - clicking here, and for news about the project - click on the icon with bicycle wheel on the right side of the blog.