niedziela, 28 listopada 2010

Z Zielonej Góry do Wrocławia - cz.1. - wystawa/From Zielona Gora to Wroclaw - part one - an exhibition

Dawno mnie tu nie było, a działo się sporo więc dziś - wyjątkowo - dwa posty :)
It's been a while since I was here and a lot has happened so today - exeptionally - two posts :)

GENERALNE PORZĄDKI - TAK BYŁO/ GENERAL CLEANING - IT WAS LIKE THAT:No i po naszej małej wystawie :) Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy przyszli (także tym, których nie uchwycili na zdjęciach szaleni paparazzi)!
So - it's after our little exhibition :)Thanks a lot for all, who came (also for people, which were not grasp on crazy paparazzi's photos)!

1. Puk-puk.../Knock-knock...
2. Młodych ze starszymi rozmowy o egzystencji (młody to ten po lewej, oczywiście.)/Youngs and olders conversations about existance (the young one is on the left site, of course).
3. Kanapa - centralnym punktem akcji./Couch as a central point of action.
4. No, w końcu mogę sobie poczytać!/Well, I can read at last!
5. "Żul" Felka/Felek's "The gunk"
6. Felkowe sitodruki/Felek's screenprints
7. Moje "maleństwa" i "wino" marchewkowe/My "liitle children" and a carrot "wine"A na parapecie - mała "biblioteczka" dla ciekawskich (lub znudzonych) i piękny prezent - zdjęcie Sergiusza Sytniejewskiego.
And on a windowsill - a little "library" for curious (or bored) and a beatiful gift - Sergiusz Sytniejewski's photo.

Dzień (lub dwa) później felkowe prace odwiedzały nasze podwórko. Tu - kilka z nich:
Day (or two days) later Felek's works were visiting our backyard. Here - couple of them:

Prace i zdjęcia/works&photos: Feliks Marciniak

Więcej prac Feliksa/More of Feliks works:
http://www.flickr.com/photos/oofoo

środa, 24 listopada 2010

Generalne porządki/General cleaning

Za tydzień przenosimy się w kolejne miejsce - to świetny czas na remont (który właśnie trwa) i na generalne porządki - na półkach i w głowach. To także dobra okazja do zrobienia małej wystawy...
Oto i ona :) Zapraszamy w sobotę, 27 listopada na ul. Sikorskiego 39/4.
Chcemy pożegnać się z tym miejscem i powitać kolejny etap podróży. Mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć ;)

In next week we're moving to another place - it's a great time for general overhaul (which is happening now) and for general cleaning - in heads and on shelfs. It is also a good opportunity to make a little exhibition...
And here it is :) Saturday, 27 November, Sikorskiego St., 39/4 - feel invited. We want to make a farewell with this place and say hello to the new part of our trip... And we hope that you'll be with us ;)

Ekspozycja jednodniowa/One day exposition

czwartek, 11 listopada 2010

Z cyklu "Adelkowe pasje" - Kot Informatyk/From the cycle "Adelka's passions" - The Computer Scientist CatJak już mówiłam - od razu widać, że to mój kot ;). Na szczęście - nie musimy walczyć o komputer... jeszcze.

Like I said - that's my cat ;). Fortunately - we don't have to fight for a computer...yet.

piątek, 5 listopada 2010

Tiszertowania ciąg dalszy/ Continuation of t-shirting

Dom zapamięta wszystko: dzieciństwo, pierwsze zauroczenie, ważną wiadomość, deszcz łez. Każdy zapach. Opowieści dziadka i babcine babeczki. Sto kubków herbaty i ulubioną książkę. Sny, marzenia, pomysły...

House will remember everything: childhood, first crush, an important message, the rain of tears. Grandpa's stories and grandma's cupcakes. Hundred cups of tea and favourite book. Dreams, ideas...Link do tego projektu/Link to this project: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/81049?page=1

środa, 3 listopada 2010

Nowe projekty tiszertowe/ New t-shirt projects
Możecie tez Zobaczyć (i zagłosować) na nie tu: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80929?page=1 i tu: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80930?page=1

You can also see (and vote) for them here: http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80929?page=1 and here http://www.designbyhumans.com/vote/detail/80930?page=1

Praca w toku:
Work in progress:

1. Czarno białe szkice/Black and white sketches...
2. ...Plus różne wersje cyfrowej "kolorowanki"/ plus different versions of digital painting.