poniedziałek, 29 października 2012

Całuśnie i retro czyli o pewnym konkursie / Kissy & retro - about some competition


English translation - below.

Jakiś czas temu trafiłam na pewien całkiem ciekawy konkurs. Zadaniem było stworzenie ilustracji na opakowanie "Beauty Box" dla marki Lanolips. Marka podaje się za "cruelty free", co ucieszyło mnie i zachęciło do podjęcia wyzwania (deklarują, że nie testują produktów na zwierzętach ani nie pozyskują lanoliny we wstrętny sposób i mam nadzieję, ze jest jak mówią). Miało być retro i z postacią kobiecą na obrazku, co zachęciło mnie jeszcze bardziej bo taka tematykę lubię. I oto są, dwie prace:

Obie zostały już wytypowane do listy top 14. Prace wybiera i przebiera "żyri", ale dodatkowo można głosować na nagrodę publiki... więc niech ten, komu się podobają, śmiało to okazuje. ;)

A oddać głos, wciskając klasyczne "lubię to" - można tutaj:

1. Praca nr 1 (klik)
2. Praca nr 2 (klik)

EN

Some time ago I found some quite interesting competition for Lanolips Beauty Box illustration. The brand shows itself as "cruelty free", which made my happy and encouraged me to take this challenge (they declare that they don't test products on animals and don't raise the lanolin in some ugly way - and I hope that it looks as they say). Picture should be in retro mood and with some woman in the main role which encouraged me even more because that's the theme which I like. So I've made those two projects above.

Both are yet on top 14 list. Jury will choose the 1st prize winner but you can also vote on FB for some audience award... so if you like it, then show it. ;)


And you can click some "like" here:

1. Work no 1 (click)
2. Work no 2 (click)

niedziela, 21 października 2012

Prosta matematyka / Simple maths

:)(dos. tłum. cytatu: "Licz swój wiek za pomocą przyjaciół, nie lat. Licz swoje życie za pomocą uśmiechów, nie łez.")

poniedziałek, 15 października 2012

Salon upaćkany farbą / Lounge messy with paint

English translation - below.

Od pewnego czasu działamy z Felkiem w jednym z zacnych pomieszczeń zielonogórskiej Fundacji Salony. Fel siedzi tam dzień i noc, ja - dołączam do niego kiedy mogę i chcę (czyli też nierzadko). Zamykamy się by bazgrać, tworzyć, malować, wymyślać -  a od czasu do czasu zamienić pędzel na paletkę i odegrać małą partyjkę badmintona. ;)

Uchylam na chwilę "salonowe" drzwiczki:


Praca w toku.

EN

For some time, we work with Felek in one of nice spaces in Zielona Góra Salony Foundation. Fel sitting there day and night, I join to him when I can and when I want to (so - also often). We close the doors to invent, create, scribble, paint - and from time to time to replace the brush for the paddle and play a little game of badminton. ;)

I'm repealing doors for a moment:

[photos]

Work in progress.

wtorek, 2 października 2012

Małe wielkie zwycięstwa / Little big victories

English translation - below.

Warto za nie nagradzać. Siebie. Innych. Przyjaciół, ukochanych, bliskich. Każda mała rzecz może być wielkim osiągnięciem. Dlatego jakiś czas temu, dumna i stęskniona (bo akurat "nagradzani" byli w trakcie długich podróży) zasiadłam za biurkiem i wymalowałam:

1. Felkowi - z okazji rzucania palenia.


(Na tą specjalną okazję poświęciłam się i stworzyłam moje alter-ego: Magda - czirliderka)


2. Marice - za zdanie egzaminu na prawo jazdy.  (Koty muszą być, a że kotów dużo - to i lokaj potrzebny ;>) 

A jak nagrodzę siebie za tego posta? Teraz - solidną dawką snu, a potem... hmm, może czekoladą? ;) EN

Little big victories are worth for awards. So reward yourself. Others. Friends, loved ones, relatives. Every little thing can be a great achievement. That's why some time ago, me, proud and longing (because both "rewarded" were far away, during the long trips) sat down at my desk and painted this:

1. For Feliks - on the occasion of quitting smoking.

(For this special occasion I sacrificed and created my alter-ego: Magda - cheerleader)

2. For Marika - for passing the exam for a driving license.

(Cats must be, and because there's a lot of cats, the butler is necessary ;>)

And how will I reward myself for this post? Now - with a solid dose of sleep, and after then... hmm, maybe some chocolate? ;)